Beroepsvervoer

Beroepsvervoer Goederen, personen en/of taxivervoer.

Ondernemers die beroepsgoederenvervoer, personenvervoer en of taxivervoer willen gaan doen moeten vakbekwaam zijn.
Dit is één van de voorwaarden om in het bezit te komen van een vergunning. Om in het bezit te komen van de vakbekwaamheid moet met een aantal modules volgen, zoals:

  • Bedrijfsmanagement
  • Calculatie
  • Financieel management
  • Personeelsmanagement

Deze modules zijn standaard voor het diploma goederenvervoer, personenvervoer en taxivervoer.

Naast de hierboven genoemde algemene modules moet men een beroepsspecifieke module doen, nl:

  • Wegvervoer Goederen
  • Internationaal Goederen
  • Wegvervoer Bus
  • Wegvervoer Taxi

De vraagstelling zijn meer keuzevragen met vier antwoordmogelijkheden. Elke module kent dertig meerkeuze vragen m.u.v. Wegvervoer Bus. Wegvervoer Bus kent 45 meerkeuzevragen.

Bij de modules Calculatie worden geen meerkeuzevragen gesteld, maar moet een case worden uitgewerkt.

Bij Financieel management worden 20 meerkeuzevragen gesteld en moet een case worden uitgewerkt.

De examens worden geëxamineerd door het SEB (Stichting Examenbureau Beroepsvervoer)